Copyright

Copyright (c) 1998-2008 Atkins Nutritionals, Inc. Alle materialen en inhoud van deze website (waaronder maar niet beperkt tot de tekst, tekeningen, logo's, knoppen, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, digitale downloads, dataverzamelingen en software) en de website zelf zijn auteursrechtelijk beschermde materialen die volledig eigendom zijn van Atkins Nutritionals, Inc. of zijn contentleveranciers en vallen onder de bescherming van het Amerikaanse en internationale auteursrecht. Atkins Nutritionals, Inc. dwingt zijn auteursrechtelijke belangen af voor zover dit bij de wet is toegestaan en zal waar toepasselijk burgerrechtelijke en strafrechtelijke genoegdoening zoeken, waaronder genoegdoening zoals beschreven in artikelen 501 e.v. van Titel 17 van de United States Code. Alle rechten voorbehouden.