Privacy statement

Atkins Nutritionals, Inc. ("Atkins Nutritionals") heeft dit Privacybeleid opgesteld om aan te tonen dat het de privacy van zijn klanten en bezoekers hoog in het vaandel heeft. Onze website is een veilige omgeving voor eenieder die een bezoek aan ons brengt en producten aanschaft of van onze diensten gebruikmaakt. Als leverancier van producten en diensten op het internet leggen wij ons erop toe u de best mogelijke online-dienstverlening, producten en informatie te bieden. Onze website is altijd in ontwikkeling en ons privacybeleid is dan ook aan veranderingen onderhevig. Wij behouden het recht voor ter onzer keuze en op enig moment ons privacybeleid te wijzigen. Wij raden u aan ons privacybeleid regelmatig of wanneer u merkt dat er nieuwe zaken op onze website verschijnen te lezen. Wanneer u deze website gebruikt onderschrijft u het privacybeleid van Atkins Nutritionals en stemt u ermee in dat wij uw gegevens zoals hieronder beschreven verzamelen en gebruiken:

Gegevens die wij verzamelen en hoe we ze gebruiken:

Gegevens die u ons verstrekt: Wanneer u een product van Atkins Nutritionals koopt verstrekt u ons gegevens zoals: (i) voor- en achternaam; (ii) factuuradres; (iii) verzendadres; (iv) e-mail-adres; (v) telefoonnummers; en (vi) rekeningnummer creditcard. (Een deel van) deze gegevens verstrekt u aan ons via het formulier waarmee u uw persoonlijke account aanmaakt. Ook betrekken wij gegevens van andere locaties op onze website. Deze gegevens stellen ons in staat uw bestelling te verwerken en af te handelen, u op de hoogte te houden van de status van uw bestelling en u de best mogelijke klantenservice te bieden. Wanneer u een exemplaar van onze Catalogus aanvraagt hebben wij uw postadres nodig. Deels gebruiken wij deze gegevens om u het materiaal te kunnen toesturen dat u besteld heeft. Wanneer u aan een wedstrijd of andere promotiecampagne deelneemt kunnen wij u om gegevens vragen zoals uw naam, adres en e-mail-adres zodat wij de wedstrijd kunnen uitschrijven. Wanneer u een evaluatie, testimonium, vraag, opmerking of onderzoek met betrekking tot producten, diensten of het Atkins dieet van Atkins Nutritionals opstuurt, of wanneer u zich wilt registreren voor onderdelen van de website zoals Mijn Atkins, vragen wij om uw naam, adres en e-mail-adres. Ook kunnen wij vragen naar uw gezondheid en lichamelijke gesteldheid. Deze informatie wordt gebruikt om u artikelen en ander materiaal op te sturen waar u misschien in geïnteresseerd bent of profijt van kunt hebben. Wij bieden geen medisch advies en niets dat op onze website wordt genoemd of vertegenwoordigd kan in de plaats treden van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw ervaring op de website nog beter te maken. Tevens kunnen wij de bezoekpatronen en het website-gebruik van onze klanten bekijken voor de ontwikkeling en verbetering van het ontwerp en de lay-out van de website.

Daarnaast kunnen wij de gegevens gebruiken om u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van producten en diensten van Atkins Nutritionals, veranderingen aan de website, promoties en speciale aanbiedingen. Van tijd tot tijd stellen wij onze klantenlijsten ter beschikking van zorgvuldig geselecteerde bedrijven die producten en diensten aanbieden die u misschien interessant vindt.

Automatische gegevens: Wanneer u contact met ons heeft ontvangen wij bepaalde gegevens die wij vervolgens opslaan. Zoals veel websites gebruiken wij bijvoorbeeld "cookies" (zie hieronder) en verkrijgen we bepaalde gegevens wanneer uw browser contact maakt met onze website. Een aantal bedrijven biedt software aan waarmee men websites anoniem kan bezoeken. Ondanks het feit dat wij dan niet in staat zijn de website voor u te personaliseren willen wij u wel graag op de hoogte brengen van het feit dat dergelijke software bestaat.

Cookies:

"Cookies" zijn stukjes informatie die op uw computer worden gezet door een website met als doel uw communicatie en interactie met een website makkelijker te maken en te verbeteren. Wij kunnen cookies gebruiken voor bijvoorbeeld (i) het personaliseren van het bezoek en de winkelervaring, (ii) het leveren van content die bij uw genoemde interesses past, (iii) het leveren van gepersonaliseerde content, en (iv) het opslaan van uw wachtwoord (als u zich bij ons heeft geregistreerd). Het gebruik van cookies is gebruikelijk op het internet - de meeste grote websites maken er gebruik van.

Dankzij een cookie onthoudt de computer dat u zich geregistreerd heeft, waardoor bepaalde handelingen sneller kunnen verlopen, in het bijzonder de aanschaf van producten en diensten. Een cookie zorgt ervoor dat u tijdens uw bezoek niet telkens dezelfde gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Cookies laten zien hoe en wanneer klanten de website gebruiken, zodat wij kunnen zien welke pagina's populair zijn en welke niet. Veel van de verbeteringen en updates van de website zijn gebaseerd op gegevens zoals totaal aantal bezoekers en bezochte pagina's. Atkins Nutritionals is afhankelijk van de hierboven omschreven cookies en cookie-technologie om voor doeleinden gerelateerd aan de website van Atkins Nutritionals gegevens van uw computer te halen. Atkins Nutritionals gebruikt cookies nooit om gegevens van uw computer te halen die aanvankelijk niet in het cookie zijn verstuurd of opgeslagen. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Indien u dit wenst kunt u met de meeste browsers via 'help' op de taakbalk instellen dat u geen cookies wilt ontvangen of dat u gewaarschuwd wordt wanneer u een cookie ontvangt. Het is echter wel zo dat bepaalde pagina's van de website, bijvoorbeeld de online-winkel, niet goed functioneren bij deze instellingen. Wij attenderen u er op dat wij de AMP client ID gebruiken in combinatie met Google Analytics, voor een optimale gebruikers ervaring op mobiel. 

Internet Protocol (IP) Adres:

Atkins Nutritionals gebruikt uw IP-adres om problemen met onze server vast te stellen en om onze website in de gaten te houden. Uw IP-adres wordt gebruikt om u te identificeren en demografische informatie in de brede zin des woords te verzamelen. Wanneer een bezoeker een pagina op de website van Atkins Nutritionals opvraagt slaan onze servers het IP-adres van de bezoeker op. Wij brengen het IP-adres niet in verband met gegevens waaraan u persoonlijk te herkennen bent. Dat houdt in dat een bezoeker geregistreerd wordt maar dat zijn identiteit bij ons onbekend blijft.

Veiligheid:

Atkins Nutritionals maakt gebruik van Secured Sockets Layer (SSL) technologie om de privacy van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wanneer u bij ons online iets koopt versleuteld onze geavanceerde technologie uw persoonlijke gegevens (waaronder uw naam, post- en e-mail-adres en rekeningnummer van uw creditcard) voordat deze aan ons verstuurd worden. Hierdoor is het voor iedereen behalve Atkins Nutritionals vrijwel onmogelijk deze gegevens te lezen. Om u gegevens nog verder te beschermen maken we gebruik van de nieuwste back-end-systemen en hebben onze medewerkers slecht beperkt toegang tot uw gegevens. Tenzij u dit nadrukkelijk toestaat krijgt geen enkele derde partij toegang tot uw persoonlijke klantgegevens.

Om er zeker van te zijn dat u op onze veilige server bent dient u voordat u persoonlijke betaalgegevens opstuurt de hoek linksonder in de browser te controleren. Indien u een ongebroken sleutel of gesloten slot ziet staan (verschilt per browser) is SSL actief. Om helemaal zeker te zijn van uw veiligheid kijkt u naar de adresbalk van uw browser. Wanneer u op een beveiligde server bent ingelogd zijn de eerste karakters van het adres van "http" in "https" verandert. Sommige browsers en firewalls staan communicatie over een beveiligde server zoals die van Atkins Nutritionals niet toe. Indien u om welke reden dan ook geen toegang krijgt tot de beveiligde server kunt u uw bestelling ook telefonisch doorgeven op 1-800-2-ATKINS. Het is van belang dat niemand ongewild toegang heeft tot uw wachtwoord en uw computer. Zorg ervoor dat u uitlogt wanneer u een gedeelde computer gebruikt. Atkins Nutritionals wil graag dat u zich helemaal op uw gemak voelt. Mocht u nog vragen hebben over onze beveiligingssystemen, of het prettiger vinden telefonisch te bestellen, kunt u altijd 1-800-2-ATKINS bellen. Wij zijn u graag tot dienst.

Gegevensoverdracht aan derden:

Met uitzondering van de situaties die in de paragraaf hieronder worden genoemd zal Atkins Nutritionals in geen enkel geval uw persoonlijke gegevens delen met of verkopen aan reclamebureaus, sponsors, partners of andere derden. Onder geen enkele omstandigheden zal Atkins Nutritionals uw persoonlijke gegevens op enigerlei wijze verzamelen of verspreiden of uw gegevens gebruiken voor zijn eigen marketing- of promotionele doeleinden, zonder dat u hier vooraf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Lasthebbers: Soms schakelen wij andere bedrijven en personen in om uit onze naam werk te verrichten. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: het versturen van Atkins e-mail-updates en nieuwsbrieven, het voldoen van bestellingen, afleveren van pakketten, post en e-mail versturen, gegevens analyseren, marketingondersteuning, het verwerken van creditcardgegevens en het verlenen van klantenservice. Om hun werk te kunnen uitvoeren hebben ze toegang tot persoonlijke gegevens nodig. Ze mogen deze echter niet voor andere doeleinden gebruiken.

Mailinglijst: Van tijd tot tijd stellen wij onze klantenlijsten ter beschikking van zorgvuldig geselecteerde bedrijven die producten en diensten aanbieden die u misschien interessant vindt.

Overdracht zakelijke activiteiten: Wij zijn altijd bezig ons bedrijf uit te breiden. We verkopen en kopen winkels, dochterondernemingen en business units. Bij dergelijke transacties zijn klantgegevens vaak onderdeel van het overgedragen zakelijk vermogen. Desondanks blijven deze onderwerp van beloften die in het reeds bestaande privacybeleid zijn gemaakt (tenzij de klant dit anders overeenkomt, natuurlijk). In het geval dat Atkins Nutritionals of een substantieel deel van zijn vermogen door een derde wordt verworven zullen de klantgegevens uiteraard onder het overgedragen vermogen vallen.

Statistische gegevens: Atkins Nutritionals kan verzamelde statistieken m.b.t. klanten, verkoop, verkeerspatronen en bijbehorende websitegegevens aan derden verstrekken.

Bescherming van Atkins Nutritionals en anderen: Atkins Nutritionals mag persoonlijke gegevens vrijgeven indien u toestemming hiervoor geeft, of wanneer wij menen dat het vrijgeven ervan redelijkerwijs noodzakelijk is om (i) aan de wet, een dagvaarding, rechterlijk bevel of juridisch proces te voldoen, (ii) het in de algemene voorwaarden of andere overeenkomst met Atkins Nutritionals bepaalde te handhaven of uit te voeren; of (iii) de rechten, eigendommen of veiligheid van Atkins Nutritionals, onze gebruikers en anderen te waarborgen.

Links naar/vanaf andere websites:

Op onze website kunnen links naar andere websites staan die worden beheerd door derden. Andere websites kunnen ook naar onze website verwijzen of een link naar ons plaatsen. Atkins Nutritionals kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites.

Privacy van kinderen:

Wij leggen er ons op toe de privacy van kinderen te beschermen. U dient ervan op de hoogte te zijn dat deze website niet tot doel heeft of ontworpen is om kinderen jonger dan 13 jaar aan te trekken. In lijn met de Children's Online Privacy Protection Act van 1998 (Amerikaanse wet op privacybescherming kinderen op internet) zullen wij nooit bewust gegevens waaraan men persoonlijk te herkennen is opvragen van iemand die jonger is dan 13 jaar, zonder dat ouders/verzorgers hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.

Handhaving van de wet:

Atkins Nutritionals verleent zijn volledige medewerking aan rechtelijke instellingen bij het opsporen van personen die onze dienstverlening voor illegale activiteiten aanwenden. Wij behouden ons het recht voor gegevens vrij te geven van personen waarvan wij menen dat deze in strijd handelen met onze inhoudsrichtlijnen en tevens rechtelijke instellingen op de hoogte te stellen van enigerlei activiteiten waarvan wij op redelijke gronden kunnen aannemen dat deze onwettig zijn.

Welke keuzes heeft u?


Zoals reeds eerder vermeld kunt u altijd ervoor kiezen geen gegevens vrij te geven, ook wanneer dit nodig kan zijn om een aankoop te doen of om gebruik te maken van bepaalde internetpagina's van de website van Atkins Nutritionals.

Via de functie Help in de taakbalk van de meeste browsers kunt u voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, u laten waarschuwen als u een nieuwe cookie ontvangt of cookies volledig uitschakelen. Het is echter wel zo dat bepaalde pagina's van de website, bijvoorbeeld de online-winkel, niet goed functioneren bij deze instellingen.

Een aantal bedrijven biedt software aan waarmee men websites anoniem kan bezoeken. Ondanks het feit dat wij dan niet in staat zijn de website voor u te personaliseren willen wij u wel graag op de hoogte brengen dat dergelijke software bestaat.

U kunt uw persoonlijke gegevens controleren, corrigeren, bijwerken of wissen. Dat kan online, door ons te bellen op 1-800-2-ATKINS, per e-mail of per post op Atkins Nutritionals, Inc., Re: Online Privacy, 1050 17th Street, Suite 1000, Denver, Colorado 80265. Indien u uw e-mail-adres wijzigen wilt (dit is tevens uw gebruikersnaam) dient u dit telefonisch of per post aan te vragen. Het wijzigen of verwijderen van uw e-mail-adres duurt ongeveer vijf (5) werkdagen.

Indien u geen e-mail of post van ons wenst te ontvangen kunt u zich uitschrijven om de nieuwsbrief op te zeggen of naar uw profielinstellingen gaan en de instelling My Journal Reminders afvinken. Wanneer u een cursus volgt van My Atkins University ontvangt u herinneringen en updates die u waarschuwen wanneer uw volgende les is en u op de hoogte houden van de status van uw cursussen. Ten behoeve van de dienstverlening raden wij u aan dat u deze updates blijft ontvangen zodat u het meeste uit uw cursus kunt halen. Indien u ze toch niet wilt ontvangen kunt u opzeggen. U kunt ons ook altijd mailen op het bovengenoemde e-mail-adres. Indien u de gebruiksovereenkomst en andere juridische zaken niet langer van ons wenst te ontvangen, zoals het privacybeleid, blijven deze kennisgevingen van kracht op uw gebruik van de website en blijft het uw verantwoordelijkheid om ze regelmatig of wanneer er veranderingen in zijn aangebracht te herlezen.

Wij behouden ons het recht voor het Privacybeleid te wijzigen. Het herziene Privacybeleid heeft alleen betrekking op gegevens die na de datum van inwerkingtreding worden verzameld. Enigerlei wijzigingen zullen op zijn minst 10 dagen voor de datum van inwerkingtreding worden medegedeeld.